3

Priser etter vilkår

Hovedmeny -> Priser etter vilkår

Lag regler for spesielle priser som kommer ved valg av vilkår du har satt på dine tjenester.


Knappen "Priser etter vilkår" i menyen lar deg tilpasse prisingen av avtaler basert på spesifikke betingelser eller kriterier. Dette betyr at du kan variere prisene for avtalene basert på faktorer som tjenestetype, alternativ, tidspunkt for avtalen, betalingsmåte, og mange andre kriterier. Formålet er å gi større fleksibilitet i prissettingen, for eksempel ved å tilby rabatter på bestemte dager eller øke prisen for premium tjenester.


Trinn 1: Opprett en ny betinget prisregel

1. Klikk på "Legg til ny betingelse" for å lage en ny prisregel.

2. Gi regelen et beskrivende navn under "Merkelapp". Velg gjerne en farge under "Farge".

3. I feltet "Type" velger du enten "Tillegg" eller "Rabatt" på prisen.

4. I feltet "Beløpstype" velger du om du vil ha "Prosent" eller "Fast beløp".

5. I feltet "Beløp", legg inn prosenten eller det faste beløpet du vil justere med.

6. (Valgfritt) Bestem varigheten ved å sette start- og sluttdato for prisregelen.


Trinn 2: Definer betingelsene

Under "Betingelser" kan du fastsette spesifikke krav:

- **Tjeneste:** Velg hvilke tjenester regelen gjelder for.

- **Alternativ:** Velg hvilket alternativer prisendringen gjelder for.

- **Ekstra tjenester:** Legg til ekstratjenester som aktiverer regelen.

- **Datoer:** Velg spesifikke dager, måneder, eller ukedager når regelen trer i kraft.

- **Betalingsmåte:** Sett forskjellige priser basert på kundens betalingsmåte.

- **Depositum:** Juster prisen basert på om et depositum er betalt.

- **Antall personer:** Endre pris basert på hvor mange kunden tar med.

- **Antall avtaler:** Tilby rabatter basert på hvor mange avtaler en kunde har booket.

- **Varighet:** Sett priser basert på lengden på avtalen.

- **Start- og sluttid:** Juster priser basert på når avtalen starter eller slutter.

- **Dato:** Tilby spesialpriser på bestemte datoer.

- **Tilpassede valg:** Endre pris basert på kundens valg i et tilpasset skjema.

Kombiner gjerne disse eksemplene for å tilpasse ditt bookingsystem.


Trinn 3: Sett prisjusteringen

1. I "Prisjustering" seksjonen, legg inn prosenten eller det faste beløpet du vil justere med.

2. Gå gjennom sammendraget for å bekrefte at alt er riktig.


Trinn 4: Test og overvåk

1. Test den betingede prisregelen ved å lage avtaler som oppfyller betingelsene.

2. Sjekk at prisen justeres som den skal.

3. Gjør endringer i regelen om nødvendig.

4. Gratulerer! Du har nå satt opp Pris etter vilkår.


Trenger du hjelp? Kontakt vår kundestøtte.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 likte denne artikkelen

Trenger du fremdeles hjelp? Send oss en melding