12

Bookingbegrenser

Alternativer / Tjenester / Lokasjon / Innstillinger

Innledning til "Bookingbegrenser"

Bookingbegrenser i Bookingtjeneste er et verktøy designet for å gi deg full kontroll over bookingprosessene dine. Ved å tillate deg å sette spesifikke grenser for antall bookinger på ulike nivåer, bidrar denne funksjonen til å forhindre overbooking, sikre en jevn fordeling av arbeidsbelastningen og opprettholde høy kvalitet på tjenestene. Med Bookingbegrenser kan du tilpasse systemet ditt for å møte de unike behovene til din virksomhet og dine kunder.


Begrensninger for "Lokasjoner"

Den første modulen vi vil utforske er lokasjonsbaserte bookingbegrensninger. Dette aspektet av Bookingbegrenser lar deg sette spesifikke grenser for hver lokasjon innenfor din virksomhet. Dette er spesielt nyttig for virksomheter med flere lokasjoner, da det sikrer at hver enkelt lokasjon opererer innenfor sin kapasitet, noe som bidrar til å forhindre overbooking og sikre en optimal kundeopplevelse.


Hvordan sette lokasjonsbegrensninger

1. Naviger i Bookingtjeneste-dashbordet: Start med å gå til dashbordet i Bookingtjeneste.

2. Velg Lokasjoner: Finn "Lokasjoner" i menyen på venstre side og klikk på den.

3. Velg en Spesifikk Lokasjon: Du vil se en liste over alle konfigurerte lokasjoner for din virksomhet. Velg lokasjonen du ønsker å sette begrensninger for.

4. Konfigurer Bookingbegrensninger: Når du har valgt en lokasjon, klikker du på de tre punktene ved siden av lokasjonsnavnet og deretter på "Rediger". Bytt til "Bookingbegrenser"-fanen, og angi det maksimale antallet bookinger som er tillatt for denne lokasjonen innenfor en bestemt tidsramme (for eksempel per dag eller per uke), samt kapasitetsgrensen.


Begrensninger for "Alternativer"

Etter å ha etablert kontroll på lokasjonsnivå, er det neste steget å tilpasse bookinggrenser for dine "Alternativer". Dette er essensielt for å balansere arbeidsmengden og sikre at hvert "Alternativ" kan yte sitt beste uten å bli overbelastet.


Hvordan sette begrensninger for "Alternativer"

1. Tilgang til "Alternativer": Fra Bookingtjeneste-dashbordet, naviger til "Alternativer" i venstremenyen.

2. Velg et "Alternativ": En liste over alle "Alternativer" vil vises. Velg den du ønsker å sette begrensninger for.

3. Konfigurer Bookingbegrensninger: Etter valg av "Alternativ", klikk på de tre punktene ved siden av deres navn, og deretter på "Rediger". Bytt til "Bookingbegrenser"-fanen og spesifiser det maksimale antallet bookinger dette "Alternativet" kan håndtere innenfor en bestemt tidsramme (for eksempel per dag eller uke), og sett en kapasitetsgrense.


Begrensninger for "Tjenester"

Etter å ha satt opp lokasjons- og "Alternativer"-spesifikke begrensninger, er neste skritt å implementere begrensninger for de ulike tjenestene du tilbyr. Dette lar deg finjustere tilgjengeligheten basert på tjenestenes natur og etterspørsel, og sikrer en effektiv tidsplanlegging.


Hvordan sette tjenestespesifikke begrensninger

1. Naviger til Tjenester: Fra Bookingtjeneste-dashbordet, gå til "Tjenester" i venstremenyen.

2. Velg en Tjeneste: Du vil se en liste over alle tjenester. Velg den tjenesten du ønsker å sette begrensninger for.

3. Konfigurer Bookingbegrensninger: Etter valg av tjeneste, klikk på de tre punktene ved siden av tjenestenavnet, deretter på "Rediger". Gå til "Bookingbegrenser"-fanen og angi det maksimale antallet bookinger tillatt for denne tjenesten innenfor en bestemt periode (for eksempel per dag eller uke), samt en kapasitetsgrense. Du kan også sette en grense for hvor mange ganger en kunde kan booke denne tjenesten innenfor en gitt tidsramme.


Begrensninger for "Kunder"

Du kan også implementere kundespesifikke begrensninger. Dette aspektet av Bookingbegrenser lar deg regulere antall bookinger hver enkelt kunde kan gjøre innenfor en bestemt tidsperiode. Dette sikrer rettferdig tilgang til tjenestene dine og forhindrer at enkelte kunder dominerer timeplanen.


Hvordan sette kundespesifikke begrensninger:

1. Naviger til Innstillinger: Gå til Bookingtjeneste-dashbordet og deretter til "Innstillinger" i venstremenyen. Klikk deretter på "Generelt" og til slutt på "Bookingbegrenser".

2. Konfigurer Bookingbegrensninger: I innstillingene, angi det maksimale antallet bookinger tillatt for hver enkelt kunde innenfor en definert tidsramme (for eksempel per dag eller uke)

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 likte denne artikkelen

Trenger du fremdeles hjelp? Send oss en melding