Avtalestatuser

Innstillinger -> Generelt -> Avtalestatuser

Avtalestatus indikerer den nåværende tilstanden til en booking. Standardstatusene inkluderer "Godkjent," "Avventer," "Avvist," og "Avbrutt." 


For å møte spesifikke forretningsbehov, kan du opprette og tilpasse egendefinerte statuser. Dette inkluderer endring av navn, ikoner og fargekoder.


Du kan også angi om en status skal markere tid som opptatt i kalenderen, noe som øker fleksibiliteten og effektiviteten i administrasjonen av bookinger. 


Ulike statuser kan benyttes som et verktøy ved oppretting av Arbeidsflyter. For eksempel at en e-post eller SMS blir sendt når avtalestatus står i "Godkjent.


Ønsker du finne ikoner til å legge inn i feltet for ikon?

Finn ulike ikoner(koder) her:

https://fontawesome.com/v5/search

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 likte denne artikkelen

Trenger du fremdeles hjelp? Send oss en melding